Aanmelden
Flevopenningen 2019 is uitverkocht!

Als u op de reservelijst geplaatst wilt worden kunt u contact met ons opnemen.

Ook dit jaar verwachten we weer een fantastisch gala.

Verzeker je dat je er bij bent en schaf vandaag nog kaarten aan!

Kosten

Tot en met 22 maart: € 125,- excl. BTW
Vanaf 23 maart: € 150,- excl. BTW

Registreren van bezoekers

Gezien de werkzaamheden die het NLR uitvoert en de specifieke opdrachtgevers is het in het belang van het NLR om van alle bezoekers de identiteit vast te stellen en te registreren.
Dit doen we met behulp van een speciaal software programma (ID-Visitor) dat de geldigheid van het legitimatiebewijs controleert en het documentnummer, de naam, de geboortedatum, de nationaliteit en de foto registreert.
De foto wordt gebruikt om een persoonlijke bezoekersbadge te kunnen uitprinten.
Deze informatie wordt tot 1 jaar na het laatste bezoek bewaard.
Van het identiteitsbewijs wordt het BSN nummer niet ingelezen.
Het NLR heeft een ISO 27001 certificering voor informatiebeveiliging. De informatie van de identiteitsbewijzen wordt versleuteld bewaard, waarbij alleen de NLR Security Officer toegang tot deze informatie heeft.

De grondslag hiervoor ligt in de ABDO eisen:

Van personen zonder Autorisatie is vooraf de identiteit vastgesteld en geregistreerd. De registratie hiervan wordt minimaal een jaar bewaard en op aanvraag aan BIV / MIVD verstrekt.

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het doel het Flevopenningen Ondernemersgala 2019 te organiseren. Uw persoons­gegevens worden vertrouwelijk behandeld en slechts doorgegeven aan DNW teneinde uw veiligheid tijdens het Ondernemersgala op deze bijzondere locatie te waarborgen.