Het bestuur van de Stichting Flevopenningen houdt zich onder andere bezig met draagvlak verbreding, het vaststellen van de begroting en het programma.

Kijk regelmatig op onze Facebookpagina voor het meest recente nieuws

Het bestuur stelt zich voor:


Tom Lansink – voorzitter
directeur-eigenaar van Lansink B.V.

Phuong Nguyen – secretaris,
advocaat – partner van Okkerse & Schop Advocaten

Yvette de Bake – penningmeester,
directeur-eigenaar van KENDR Accountancy en Belastingadvies

Arnoud Booij – bestuurslid en vicevoorzitter
algemeen directeur A.S.F. Fischer BV

Louwe Kramer – bestuurslid,
directeur-eigenaar Zalencentrum Het Irene

Projectbureau Flevopenningen

Paula van der Woude, Evenementen organisatie | Secretariële ondersteuning | PR en communicatie

Wenda Westerhuis – eigenaar van Wenda Werkt!

Beschermheer van de Stichting

Meine Breemhaar – algemeen directeur KMM Groep.

Adviseur van het bestuur

Jan-Nico Appelman

Jan-Nico Appelman – gedeputeerde Economische Zaken