Genomineerden Innovatie Flevopenning 2017

Magnatech International

Dronten

Magnatech is een hecht familiebedrijf met wortels diep in de klei van het Flevoland. Ooit begonnen in het nabije Elburg, opereert het nu vanuit  ultramoderne vestigingen in Dronten. De onderneming levert geïntegreerde lasoplossingen voor de pijplijn en fabricage industrie over de gehele wereld. Duurzaamheid staat daarbij centraal.

Lees hier verder

Een belangrijke ontwikkeling voor de pijplijnindustrie, waarvoor Magnatech een octrooi verkreeg, is een nieuwe techniek om lasverbindingsfouten bij de start van het lasproces te elimineren. Deze methode garandeert lassen van zeer hoge kwaliteit.

Magnatech heeft recentelijk een innovatieve methode van fabricage geïntroduceerd waarbij vooral wordt gewerkt met geautomatiseerde systemen die gemakkelijk te bedienen zijn, zelfs door niet opgeleide en daarom vaak werkloze arbeidskrachten. Op die manier creëert Magnatech werkgelegenheid voor economisch kwetsbare groepen.

“De fabshops worden zoveel mogelijk ontwikkeld naar het circulair model,” zegt directeur Ralph Wijnholds. “Een mooi voorbeeld hiervan is een recent verkregen contract uit Kazachstan, waar een compleet ingerichte fabshop zal worden geleverd. Het geheel is zo ontwikkeld dat het op termijn op een andere locatie neergezet kan worden.”

Magnatech ziet duurzaamheid als een vanzelfsprekend onderdeel van haar bedrijfsvoering. Uit idealisme, omdat zij het bijvoorbeeld als haar plicht ziet om haar steentje bij te dragen aan de vermindering van Co2 uitstoot, maar ook vanuit de wetenschap dat er vraag is naar milieuvriendelijke innovatie en dat toekomstgericht duurzaam ondernemen leidt tot kostenbesparingen, beter gemotiveerde medewerkers en uiteindelijk efficiëntere en betere oplossingen voor de klant.

MDV Beheer BV

Urk

Visserij

In 2010 waren de  gasolieprijzen zeer hoog en de visprijzen laag. Als gevolg daarvan is de vloot reeds gehalveerd. Er moest iets gebeuren. In een serie bijeenkomsten wordt duidelijk dat de verouderde vloot radicaal moet innoveren om tot een ecologisch en economisch positief verdienmodel te komen.

Lees hier verder

Met visserijondernemers werd een pilotschip MDV 1 Immanuel ontwikkeld. Het schip is in juni 2015 in de vaart gekomen. De eerste resultaten zijn positief. Bijv. het gasolieverbruik is met 6800 liter per week een besparing van 60% ten opzichte van vergelijkbare schepen uit 2017. Als gevolg daarvan is de reductie van co2 / NOx eveneens 60%. Het pilotschip dient als voorbeeld voor andere visserijondernemers om met vertrouwen het visserijbedrijf uit te kunnen oefenen (vloottransitie).

Stichting Masterplan Duurzame Visserij wil voortdurend bijdragen aan innovatie in de visserijsector door onderzoek en kennisdeling. Dit gebeurt aan de hand van vijf innovatiepijlers:

  • Rompvorm en casco-optimalisatie
  • Nieuwe voortstuwingstechnologie
  • Ontwikkelen nieuwe vistechnologie, genaamd twinrigpuls (TRP).
  • Ontwikkelen nieuwe visverwerkingslijn
  • Overige: gebruik nieuwe materialen en warmteterugwinning
  • Verbetering werkomstandigheden bemanning

Daarbij wordt samenwerking gezocht en gerealiseerd met visserijondernemers, leveranciers aan de sector, onderwijsinstellingen en overheden. MDV wil een substantiële bijdrage leveren aan een economischer en ecologischer duurzamere visserijsector. Resulterend in een goede basis voor een verdere transitie van de visserijvloot.

Skrepr

Urk

Skrepr is een jong, innovatief en snelgroeiend softwareontwikkelingsbureau die vooral bekend staat om hun maatwerk oplossingen. Sinds vier jaar is Skrepr marktleider en uniek met het Loting en Matching Systeem (LMS) dat een innovatieve nobelprijs winnend algoritme heeft ontwikkeld voor o.a. het eerlijk plaatsen van leerlingen binnen het onderwijs. Bekijk http://www.lms.nl/ voor meer informatie.