Flevopenning Toponderneming

Reglement voor deelname en beoordelingsproces:

Een bedrijf dat in aanmerking wil komen voor de Flevopenning toponderneming moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Is afkomstig uit één van de Flevolandse gemeenten. Het bedrijf kan worden voorgedragen door de gemeente i.s.m. de bedrijfskringen, of bij ontstentenis daarvan door derden bij de juryorganisatie van de Flevopenningen.
 • Indien er meer bedrijven voor de toponderneming worden aangemeld vanuit een gemeente, dan vindt er vanuit de jury een voorselectie plaats, waarbij het aantal voor deze gemeente wordt teruggebracht tot één onderneming.
 • Is gevestigd als hoofdvestiging in de provincie Flevoland.
 • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Is niet betrokken bij de organisatie van Flevopenningen.
 • Is van goede naam en faam, dus voldoet aan wet- en regelgeving, geeft geen aanleiding tot klachten in de omgeving etc.

 

Beoordelingscriteria in willekeurige volgorde:                                                

 • Het bedrijf is innovatief in product en ondernemerschap.
 • Het bedrijf onderscheidt zich in de markt waarin het bedrijf opereert.
 • Het bedrijf heeft een bovenlokale uitstraling en werkgebied.
 • Het bedrijf heeft nationale/internationale potenties.
 • Het bedrijf werkt duurzaam op het gebied van People, Planet en Profit.
 • Het bedrijf toont zijn sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.

Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Het makkelijkste gaat dat via info@flevopenningen.nl.