Flevopenning Toponderneming

Reglement voor deelname en beoordelingsproces:

De onderneming die in aanmerking wil komen voor de Flevopenning Toponderneming moet voldoen aan de volgende criteria:

 • Is gevestigd als hoofdvestiging in de provincie Flevoland.
 • Is als één van de 6 winnaars van de plaatselijke ondernemingskringen genomineerd voor de Flevopenning Toponderneming.
 • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Is niet betrokken bij de organisatie van Flevopenningen.
 • Is van goede naam en faam, dus voldoet aan wet- en regelgeving, en geeft geen aanleiding tot klachten in de omgeving etc.
 • De onderneming heeft innovatie van producten, diensten, markten en/of processen gerealiseerd in de periode waarop de jurering van Flevopenning Toponderneming betrekking heeft.

Beoordelingscriteria in willekeurige volgorde:                                                

 • De onderneming onderscheidt zich in de markt waarin de onderneming opereert.
 • De onderneming heeft een bovenlokale uitstraling en werkgebied.
 • De onderneming heeft nationale/internationale potenties.
 • De onderneming werkt duurzaam op het gebied van People, Planet en Profit.
 • De onderneming toont haar sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.
 • De onderneming is innovatief in product- en ondernemerschap.

Werkwijze jury

 • De jury stelt in de eerste plaats vast of er aan de criteria voldaan is.
 • Vervolgens beoordeelt de jury de diverse aspecten van de innovatie en duurzaamheid.
 • Aan alle genomineerde ondernemingen zal om een beknopte financiële rapportage worden gevraagd.
 • Met alle genomineerde ondernemingen wordt een afspraak gemaakt voor een bedrijfsbezoek, zodat de jury de ondernemer en de onderneming kan leren kennen.

Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@flevopenningen.nl.