Participatie Flevopenning

Met ingang van 2016 wordt een Flevopenning uitgereikt aan een onderneming die zich in het voorgaande jaar het meest heeft onderscheiden in het kader van de Participatiewet. Deze wet heeft voor Flevoland tot doel zoveel mogelijk inwoners van Flevoland met een arbeidsbeperking of met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit alles onder het motto “Iedereen doet mee en je doet pas echt mee als je een baan hebt.” Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt en deze afspraken zijn regionaal uitgewerkt. Voor Flevoland heeft dit geresulteerd in de oprichting van Het Regionaal Werkbedrijf Flevoland.

 

Een bedrijf dat in aanmerking wil komen voor de Flevopenning Meest Participerende onderneming moet voldoen aan de volgende criteria:

Reglement voor deelname en beoordelingsproces:

  • Ondernemingen zijn gevestigd in een van de vijf gemeenten die participeren in het Regionaal Werkbedrijf Flevoland of in de gemeente Zeewolde.
  • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Is niet betrokken bij de organisatie van Flevopenningen.
  • Is van goede naam en faam, dus voldoet aan wet- en regelgeving, geeft geen aanleiding tot klachten in de omgeving etc.

Beoordelingscriteria in willekeurige volgorde:

  • Het aantal gerealiseerde werkplekken voor arbeidsgehandicapten in het voorafgaande jaar en daarbij hoort het aantal gerealiseerde duurzame arbeidsplaatsen.
  • De wijze waarop de onderneming zich als ambassadeur heeft geprofileerd in het kader van de arbeidsparticipatie door de doelgroep.
  • De wijze waarop de onderneming zich in het kader van creatief ondernemerschap, bijvoorbeeld door jobcarving, heeft opengesteld voor de participatie van arbeidsgehandicapten.

Het inschrijfformulier voor de Participatie Flevopenning 2025 kunt u hier vanaf medio november 2023 downloaden.