Pionierpenning

De Pionierpenning: Erkenning van Toekomstgericht Talent

De Pionierpenning wordt uitgereikt aan een bedrijf dat Horizon Flevoland en de gastgemeente van het Flevopenningen gala beschouwen als een veelbelovende kracht voor de toekomst. Dit bedrijf levert een significante bijdrage aan grote maatschappelijke verschuivingen, zoals de energietransitie, de voedseltransitie of de grondstoffentransitie, waarbij digitalisering fungeert als een extra versneller.

Deze jaarlijkse penning is meer dan een prijs; het is een erkenning van veelbelovend potentieel. Flevoland herbergt veel jonge bedrijven die met hun innovaties een positieve impact willen hebben op de uitdagingen van de toekomst. Met de introductie van de Pionierpenning wordt elk jaar zo’n bedrijf in de schijnwerpers gezet. De toekenning is bedoeld om innovatieve bedrijven te ondersteunen en te erkennen.