De stichting

Stichting Flevopenningen is sinds 2004 verantwoordelijk voor de uitreiking van de Flevopenningen. De prijzen worden toegekend aan ondernemingen in Flevoland die onder andere succesvol, innoverend en duurzaam zijn en die een economische betekenis hebben voor Flevoland. De afgelopen jaren is dit gebeurd tijdens het feestelijke Flevopenningengala.

Voor het organiseren van de verkiezingen én de uitreiking van de Flevopenningen is een stichting in het leven geroepen. Het stichtingsbestuur en de leden van vak- en hoofdjury zorgen samen voor een spannende verkiezing en een mooi programma.

Ook zetten Flevolandse bedrijfskringen zich in voor de Flevopenningen; een bijdrage waar we erg blij mee zijn!

Samen zorgen we voor een spannende
verkiezing en een mooi programma!