Flevopenning Innovatieve onderneming

Reglement voor deelname en beoordelingsproces:

 • Deelname is uitgesloten voor nevenvestigingen van ondernemingen van buiten Flevoland en ondernemingen die betrokken zijn bij de organisatie van de Flevopenningen.
 • De aanmelding geschiedt door de ondernemer zelf of op voordracht.

Beoordelingscriteria in willekeurige volgorde:

 • Visie/missie/strategie: de onderneming heeft innovatie opgenomen als onderdeel van het langetermijndenken en bij de externe gerichtheid van de organisatie.
 • Organisatie: de onderneming is gericht op samenwerking met externen in de keten/horizontaal en op het opnemen van veranderingsprocessen als gevolg van/ten behoeve van innovatie in de organisatie.
 • Continuïteit/succes: (de) innovatie is voldoende in de onderneming geoperationaliseerd. Met andere woorden: in welk ontwikkelingsstadium bevindt de organisatie (en/of het innovatieve product) zich? Heeft het zich bewezen, bewijst het zich, heeft het marktpotentie?
 • Maatschappelijke benadering: betreft het duurzame innovatie (people, planet, profit)?

De schriftelijke of digitale inzending bestaat uit:

 • Het deelnameformulier inclusief de akkoordverklaring met het reglement;
 • Een bijgevoegde presentatie van het bedrijf in maximaal 2x A4;
 • Eventuele bijlagen ter verduidelijking.
 • Uit de aanmeldingen worden minimaal 3 en maximaal 10 bedrijven gevraagd nadere informatie te overleggen.
 • Door de vakjury worden uit de groep aanmeldingen op grond van de beoordelingscriteria 3 bedrijven genomineerd voor de Flevopenning Innovatieve onderneming. Op grond van de beoordelingscriteria kiest de hoofdjury uit de 3 genomineerden de prijswinnaar.
 • Bij de beoordelingen van de inzendingen stelt de vakjury eerst vast of er aan het reglement voldaan is. Beoordeling vindt daarna plaats op basis van specifieke beoordelingscriteria die gerelateerd zijn aan de vragen van het aanmeldingsformulier.

Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Het makkelijkste gaat dat via info@flevopenningen.nl.

Het aanleveren van geschikte kandidaten voor de Flevopenningen Meest Innovatieve onderneming kan vanaf heden t/m
17 februari 2017.

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.