Alles over Comakerships
Comakerships zijn opdrachten en projecten op hbo-niveau voor bedrijven, scholen of zorginstellingen die studenten zelf werven en in enkele maanden tijd uitvoeren. Zij leveren uiteindelijk een product of een dienst op. Theorie en praktijk komen samen.

Inhoud van Comakerships
De diensten en producten die studenten leveren, passen bij hun opleiding en studiejaar. Dat kan een advies zijn voor een nieuw softwarepakket voor een bedrijf, een voorlichtingscampagne over alcoholgebruik onder jongeren voor de GGD, een uitdagende lessenreeks voor meerbegaafde leerlingen op een basisschool of het ontwerp van duurzamere woningen voor een woningbouwvereniging. Studenten doen dat niet alleen. Zij krijgen bij hun werk vakinhoudelijke begeleiding, door een coach vanuit de opleiding en een praktijkopleider van de opdrachtgever. Naarmate de opleiding vordert, werken de studenten aan steeds complexere opdrachten.

Studenten van studiejaar 1, 2 en 3 starten in september en februari gedurende maximaal 20 weken met een Comakership. Studenten van jaar 4 starten in februari met hun afstudeercomakership. Ook deze opdracht duurt maximaal 20 weken.

Comakership Meetingpoint
Een paar keer per jaar organiseren we het Comakership Meetingpoint, een evenement waar studenten en organisaties met elkaar in contact komen voor het vinden van Comakerships, stages en projecten.

Voor hier voor meer informatie over Windesheim Flevoland en Comakership.