Nieuw elan bij Flevopenningen

Na vier succesvolle jaren is Casper Swaan afgetreden als voorzitter van de Stichting Flevopenningen. Vanuit zijn grote betrokkenheid bij het Flevolandse bedrijfsleven heeft Meine Breemhaar aangegeven hem “vooralsnog” te willen vervangen. De voorzitter a.i. prijst zijn voorganger over het gevoerde beleid. “Onder leiding van Casper Swaan is de Stichting erin geslaagd om de Flevopenningen dichterbij de ondernemers te brengen. De eerste jaren was de prijs met name vanuit de provincie geïnitieerd. Nu is het een prijs die door alle bedrijfskringen en VNO-NCW MKB Flevoland breed wordt gedragen”, aldus Breemhaar.